ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΟΥΜΗ

Ως επίσημη μεταφράστρια με ειδίκευση στη νομική, οικονομική και τεχνική μετάφραση στοχεύω πάντοτε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μετάφρασης με ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις κάθε κειμένου και στις ανάγκες του πελάτη. Η ακαδημαίκή μου εκπαίδευση περιλαμβάνει τις ακόλουθες σπουδές:

  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας. Σπουδές στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας την αγγλική και τη γερμανική και ειδίκευση σε τεχνική, οικονομική και πολιτική μετάφραση.
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας. Μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική, νομική και πολιτική μετάφραση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

English, German and Greek languages Αναλαμβάνω τη μετάφραση κειμένων από αγγλικά και γερμανικά σε ελληνικά, στους τομείς ειδίκευσής μου, με απόλυτη σχολαστικότητα και εχεμύθεια έπειτα από μεθοδική μελέτη και αξιολόγηση του προς μετάφραση υλικού.
Όλα τα κείμενα κοστολογούνται βάσει γλωσσικού συνδυασμού και περιπλοκότητας και τηρείται ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική.


ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  • Κείμενα τεχνικού περιεχομένου (εγχειρίδια χρήσης, τεχνικά εγχειρίδια)
  • Χρηματοοικονομικά
  • Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο
  • Συμβάσεις
  • Επιστήμη
  • Τουρισμός
  • Περιβάλλον
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Τα τελευταία χρόνια ειδικεύομαι στη νομική μετάφραση και έχω πραγματοποιήσει μεταφράσεις νομοθεσίας και απαιτητικών νομικών κειμένων, μεταξύ άλλων του γερμανικού και αυστριακού Κώδικα Δικηγόρων και των γερμανικών και αυστριακών νόμων περί αμοιβών των δικηγόρων, του γερμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και κειμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Σόλωνος 54, 10673 Αθήνα

  693 6898773

  210 3626265

  info@reword.gr

Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου Ιόνιο Πανεπιστήμιο